Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte

Risicostratificatie in one day

Datum

Diverse data in 2017

Locatie

Jan van Es Instituut, Almere

Kosten

€395,- (u ontvangt een korting bij het volgen van meerdere workshops)

Bij de verschuiving van disease management naar populatiemanagement verschuift de focus van de ziekte en de ziekte categorie naar de mens en zijn populatie. Daarmee verschuift ook het vaststellen van risico’s van de specifieke ziekte naar risico’s in de populatie.

Risicostratificatie is een statische methode, toegepast op individueel patiëntniveau, om de patiëntengroepen die de meeste baat hebben bij een bepaalde interventie te identificeren. Individuele risico’s op negatieve uitkomsten worden hierin meegenomen.

 

Op basis van nieuwe inzichten op welke wijze risico’s van populaties kunnen worden ingeschat gaat u aan de slag met instrumentarium om deze risico’s ook daadwerkelijk te bepalen en krijgt u inzicht welke negatieve uitkomsten als ziekenhuis opnamen, spoedeisende hulp bezoeken, veel medicijn gebruik en hoge kosten kunnen worden voorspeld en per individu kunnen worden geïdentificeerd.

Met een goede analyse:

  • Krijgt u goed in beeld welke patiënten het meeste beslag leggen op uw praktijk.
  • Kunt u voorspellen welke patiënten er volgend jaar meer risico lopen in deze groep te vallen.
  • Kunt u zich richten op de patiënten die u het hardst nodig (zullen) hebben.

Aan de hand van fictieve voorbeelden krijgt u handvatten om deze methodiek ook in uw eigen populatie toe te passen.

Kijkt u hier voor het uitgebreide programma van de volgende bijeenkomst

Jacob Hofdijk (Partner CQT), actief betrokken bij ontwikkelingen binnen de geïntegreerde zorg en Shelley-Ann Girwar, onderzoeker bij het JvEI zullen u deze dag begeleiden.

Risicostratificatie in one day zal gegeven worden op de volgende data:

  • Donderdag 21 september 2017
  • Dinsdag 21 november 2017

Op het aanmeldformulier kunt u aangeven op welke dag u de workshop wenst te volgen.

In 2017 brengt het JVEI u verschillende one day courses om in één dag snel te verdiepen in een specifiek aspect van populatiegerichte zorg. De 4 one-day courses zijn bedoeld om mensen snel op een onderwerp te laten verdiepen. De 3 onderwerpen voor 2017 zijn:

  • Triple Aim in one day
  • Risicostratificatie in one day
  • Governance van zorgnetwerken in one day

Elke dag kent eenzelfde opbouw en duurt van 11 tot 19.00 uur (om de files te mijden).

Elke ochtend bestaat uit een theoretisch lecture, gevolgd door een praktische middag waarin u zelf met een opdracht aan de slag gaat om de theorie meer te ‘doorleven’. Het tweede deel van de middag bestaat dan uit een meer praktische invulling waarin u uiteindelijk met een set aan praktische aanbevelingen voor uw eigen praktijksituatie aan de slag gaat.

Kosten: €395 per dag (bij inschrijving voor 2 dagen ontvangt u een korting van 5%, bij 3 dagen 10% op het totaalbedrag, de scholingen dienen wel binnen 12 maanden afgenomen te worden ).

Heeft u behoefte aan meer informatie? Neemt u dan contact op met ons secretariaat via 036-76 70 360 of info@jvei.nl.

Top
Het Jan van Es Instituut wordt financieel ondersteund door het Investeringsprogramma Flevoland Almere