Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Blijf op de hoogte

Ondernemen is vooruitzien: Positionering in het regionale netwerk

Datum

5 oktober 2018, 13.30 - 16.30 uur

Locatie

.

Kosten

€75,- excl btw.

De roep om meer samenwerking op regionaal en lokaal niveau klinkt steeds luider. Vergrijzing en multimorbiditeit, technologische ontwikkelingen, de huidige fragmentatie van zorg en een personeelstekort resulteren in meer mensen met complexe gezondheidsproblemen in de thuissituatie, onder verantwoordelijkheid van de eerstelijnszorgverleners.

De huidige wijze van organiseren en stimuleren zorgt nog niet automatisch voor een vloeiend netwerk van zorg- en ondersteuning rond de mens/patiënt. Huisartsen hebben voor hun praktijkpopulatie te maken met veel andere zorgprofessionals uit andere disciplines. Zo heeft één huisartspraktijk te maken met veel verschillende wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, apothekers en psychologen. Deze professionals zijn veelal aangesloten bij verschillende organisaties, ook binnen dezelfde disciplines. En wordt ook nog eens op een andere wijze bekostigd waardoor uiteindelijk ieder zijn eigen stukje zorg optimaliseert: inhoudelijk en bedrijfseconomisch. Een voor de patiënt/mens moeilijke situatie, waarin deze veelal zelf met de mantelzorger de juiste zorg in het netwerk moet organiseren.

In de recente beleidsmaatregelen, met name voor de huisartsenzorg, wordt een oproep gedaan om de zorg meer op lokaal en regionaal niveau te organiseren. Maar hoe doet u dat dan? Welke organisatorische randvoorwaarden zijn daarvoor nodig? En wat kunt u zelf als zorgverlener vanuit de eigen organisatie doen? Dit vraagt om strategische keuzen voor de toekomst.

Doelstelling
Na dit 3 uur durende seminar bent u in staat om:

  • strategische keuzes voor uw eigen situatie te maken;
  • op uw eigen positie in het lokale en regionale netwerk te reflecteren;
  • de concrete stappen voor 2019 op het terrein van strategische samenwerking te formuleren.

Programma
13.30-14.15 College ‘Netwerkzorg’
In een interactief college daagt Marc Bruijnzeels u uit om de huidige ontwikkelingen te duiden. U wordt uitgedaagd om op uw eigen beelden te reflecteren. Onder het motto ‘Ondernemen is vooruitzien’ maakt u vanuit deze reflectie uw ambitie voor de samenwerking naar de toekomst toe concreet.

14.30-15.15 Workshop ‘uw positie in het lokale en regionale netwerk’
Op gestructureerde wijze maakt u kennis met de eerste stappen van netwerkanalyse. Kent u uw lokale en regionale netwerk en welke positie neemt uw praktijk daarin in? Het inzicht dat u daarmee verwerft, sterkt u om strategisch te handelen in het eigen netwerk.

15.30-16.15 Uw eigen actieplan voor 2019
Uw reflectie, keuze en inzicht in het netwerk confronteert u met de eigen ambitie voor de verre toekomst. Deze confrontatie leidt tot een strategische keuze. Deze keuze wordt vertaald in concrete doelstellingen voor 2019. Deze doelstellingen worden SMART gemaakt opdat u in kleine stapjes verder kunt ondernemen.

Programmaleiding
Deze masterclass wordt verzorgd door dr Marc Bruijnzeels, directeur van het Jan van Es Instituut en verbonden aan de LUMC-Campus Den Haag, afdeling Public Health & Eerstelijnsgeneeskunde. Bij meer dan 20 aanmeldingen wordt een tweede begeleider voor de workshop en actieplan ingeschakeld.

Kosten & accreditatie
De kosten voor dit seminar bedragen €75,- excl btw. Accreditatie voor huisartsen (3 punten) wordt aangevraagd. U krijgt ook gratis toegang tot MedischOndernemen LIVE (normale prijs €50,-) en alle inhoudelijke sessies. Het seminar is zo gepland dat u de twee keynotes van Jurriaan Pröpper en Joël Aerts kunt bijwonen. Bekijk hier alle inhoudelijke sessies van MedischOndernemen LIVE.

Aanmelden en nadere informatie

Top
Het Jan van Es Instituut wordt financieel ondersteund door het Investeringsprogramma Flevoland Almere