Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte

Leiderschap in de veranderende eerstelijnsgezondheidszorg

Datum

Start op donderdag 21 september 2017

Locatie

Inspirerende omgeving in midden Nederland

Kosten

€6.250,00 per deelnemer

vissenRationale

Het bord van de eerstelijnsbestuurder en -professional wordt steeds voller. Als gevolg van de veranderende inrichting van de zorg (decentralisaties, substitutie, zelfzorg en meer samenwerking), ouder wordende populatie en toename van complexiteit en mogelijkheden, is het werken in de eerste lijn veranderd. Voeg daarbij de veranderende instroom van nieuwe professionals (groter aandeel parttime werkenden vrouwen én mannen, meer competent in de ICT) en de noodzaak tot herijking van de positie van de professional, praktijk en de organisatie is evident.

Voor de veranderde omgeving van de zorg spreekt de literatuur over transformatief leiderschap ter vervanging van (of aanvulling op) het het klassieke professionele leiderschap. Deze verandering betekent dat professionals en bestuurders, naast de huidige professionele competenties, tevens in staat moeten zijn als change agent op te treden. Zij moeten in staat zijn om zichzelf, de praktijk en de organisatie in de snel veranderende omgeving te leiden.

Zorgprofessionals (en deels bestuurders) zijn maar beperkt opgeleid in deze noodzakelijke competenties die deze verandering vraagt.

Het Jan van Es Instituut en C3-adviseurs en managers bieden u met veel genoegen een leiderschapstraining aan, die u in staat stelt uw eigen leiderschapscompetenties te verbeteren in deze transformatie.

Opbouw van het programma

Het programma is opgebouwd in vier blokken van twee dagen rond de vier aspecten van competenties: kennis, vaardigheden, attitude en persoonlijkheid. In ieder blok is een expert verantwoordelijk voor het realiseren van de leerdoelen, elk vanuit de eigen competentie.

Blok 1: Kennis

Inhoudelijk verantwoordelijke: Marc Bruijnzeels, Jan van Es Instituut/UHD LUMC

In dit blok wordt het palet van de recente ontwikkelingen in de zorg relevant voor de eerstelijnsgezondheidszorg geschetst. De nadruk ligt hierbij op de ‘onderstroom’ van de beweging: waar gaat de huidige gezondheidszorg naar toe? Hoe ziet de inrichting hiervan er over een aantal jaar uit? Wat is daarbij de positie van de huidige inrichting van de eerstelijn, in relatie tot haar partners in het zorgnetwerk? En niet onbelangrijk: welke keuzen heb je daar als persoon, praktijk en organisatie?

Blok 2: Persoonlijkheid

Inhoudelijk verantwoordelijke: Harco de Bruin, C3 adviseurs en managers

Door middel van een speciaal ontworpen 360 graden instrument maken de deelnemers een zelfbeoordeling en krijgen zij door middel van de uitgezette vragenlijst feedback van verschillende relevante anderen op hun huidige functioneren.

In het ontwikkelingsprogramma wordt een aantal principes gehanteerd:

  • Je hoeft niet perfect te zijn om zeer goed leiderschap te laten zien. Uit onderzoek blijkt dat als je een aantal van je sterke competenties nog beter ontwikkelt, anderen jou eerder zien als een goede leider.
  • Leiderschap is ontwikkelbaar. Maak gebruik van je sterktes en bouw die uit. Het is belangrijk daarbij goede feedback te krijgen op hoe je waargenomen wordt. Zonder een ijkpunt kan je geen goed plan maken. Gebruik diverse manieren om te verbeteren, net als in de sport wordt gedaan: maak gebruik van Crosstraining! Steeds hetzelfde doen, levert vaak geen goede resultaten. Daarom wordt de methode van crosstraining gebruikt om vanuit verschillende invalshoeken aan verbetering te werken.

In dit blok stelt ieder een eigen ontwikkelplan op, op basis van de resultaten van de feedback meting. In dit plan wordt concreet gemaakt hoe het competentie profiel versterkt kan worden, door sterktes uit te bouwen. In de periode hierna wordt daarmee geoefend

Blok 3: Attitude

Inhoudelijk verantwoordelijke: Dite Husselman, Husselman Advies

Normatieve vragen en morele uitdagingen spelen een steeds grotere rol in professionele organisaties en in het praktische handelen van professionals. De professionele waarden zijn daarbij leidend. Tegelijkertijd komt dit normatief professionalisme in botsing met de meer juridisch-bestuurlijke inrichting van governance, zoals deze door de regulerende organen wordt vereist. Als professioneel leider of organisatie bestuurder wordt u geconfronteerd met uw eigen attitude ten aanzien van deze spanning. Hoe gaat u daar zelf mee om? Op welke wijze neemt u de achterban van professionals mee en voldoet u ook aan de wensen van de toezichthouders? Dit heeft zowel consequenties voor uw eigen functioneren en voor de inrichting van de totale organisatie. In dit blok worden zowel handvatten voor het eigen handelen en voor de organisatie aangereikt.

Blok 4: Vaardigheden

Inhoudelijk verantwoordelijke: Een C3’er samen met een implementatiedeskundige

In dit blok wordt het handelingsrepertoire van de leider uitgebreid, zodat hij/zij met deze veranderingen om kan gaan. Welke strategieën en tactieken staan tot mijn beschikking om daadwerkelijk anders te ‘leiden’? Aan de hand van een mix van voorbeelden en oefeningen wordt u geconfronteerd met de gevolgen van uw eigen gedrag en krijgt u handvatten hoe u anders kunt handelen. Aansluiting wordt gemaakt bij de ervaringen die inmiddels opgedaan zijn in het werken met het ontwikkelplan uit blok 2.

Doelgroep

Bestuurders en leiders in de eerste lijn die reeds andere vooropleidingen hebben gevolgd, zoals kaderopleiding “Beleid en Beheer” of “Masterclass bestuurders in de eerste lijn” en “Populatiegerichte zorg”. Ervaring of een zeer duidelijke ambitie om in de veranderende eerste lijn een positie in te nemen, zijn een vereiste.

Praktische informatie

De leiderschapstraining bestaat uit vier bijeenkomsten van twee dagen. De training zal gegeven worden op een inspirerende locatie in het midden van Nederland, waar u als groep ook blijft overnachten.

De bijeenkomsten zullen steeds op een donderdag en vrijdag plaatsvinden op de volgende data:

  1. donderdag 21 en vrijdag 22 september 2017
  2. donderdag 16 en vrijdag 17 november 2017
  3. donderdag 18 en vrijdag 19 januari 2018
  4. donderdag 15 en vrijdag 16 maart 2018

De bijeenkomsten starten op de donderdagen om 12.00 uur met een lunch en eindigen op de vrijdagen om 15.00 uur.

Prijs

Kosten voor deelname aan de training bedragen € 6.250,00 per persoon, dit is inclusief (digitaal) studiemateriaal en alle catering. Kosten voor de vier overnachtingen betaalt u ter plaatse in het hotel. Wij kunnen u uiteraard assisteren bij het maken van de hotelreservering.

Locatie

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in een landelijk gelegen locatie in het midden van Nederland.

Aanmelden

Aanmelden voor de leiderschapstraining kunt u doen via de website van het Jan van Es Instituut of de website van C3. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Jan van Es Instituut via info@jvei.nl of 036-76 70 360.

c3-adviseurs-en-managers-logologo-jvei-hr-klein

Top
Het Jan van Es Instituut wordt financieel ondersteund door het Investeringsprogramma Flevoland Almere