Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte

Leergang ‘Leiderschap in de veranderende eerstelijns gezondheidszorg’

Datum

Start op donderdag 9 november 2017

Locatie

Hotel Ernst Sillem Hoeve (Laage Vuursche)

Kosten

€4.950 p.p. (BTW-vrij) incl. studiemateriaal, deelnamecertificaat, catering en hotelovernachtingen.

Voor wie? Bestuurders en toekomstige bestuurders (waaronder managers en medische professionals) van eerstelijns organisaties, die zich door middel van een persoonlijk ontwikkelingstraject willen ontwikkelen op het gebied van effectief leiderschap. U bent werkzaam in zorggroepen, gezondheidscentra, huisartsenposten, branche- of koepelorganisaties in de eerstelijns gezondheidszorg.

Leergang ‘Leiderschap in de veranderende eerstelijns gezondheidszorg’

De werkdruk voor de eerstelijns bestuurder en –professional blijft toenemen. De eerstelijns zorg verandert o.a. door:

 • Beleidsmaatregelen ten aanzien van substitutie, samenwerking, organisatie & infrastructuur bekostiging (O&I) en wijkverpleging.
 • Populatiefactoren zoals de ouder wordende populatie, toename van complexiteit en alternatieven m.b.t. de zorgvraag.
 • Personele factoren, waaronder de instroom van ‘nieuwe’ professionals (bijvoorbeeld parttime werkende medische professionals die uitstekend onderlegd zijn op het ICT-vlak). 

Een herijking van de positie van de professional en de huisartsorganisatie is onontkoombaar.

Om adequaat te kunnen anticiperen op de veranderende zorg, is volgens de literatuur transformatief leiderschap vereist. Ter vervanging van – of in aanvulling op – het klassieke professionele leiderschap. Deze verandering brengt met zich mee dat professionals en bestuurders naast de huidige professionele competenties, tevens in staat moeten zijn op te treden als change agent. Zij moeten in staat zijn om hun praktijk en organisatie in de snel veranderende omgeving te leiden.

Bestuurders en zorgprofessionals zijn niet altijd opgeleid in deze noodzakelijke competenties. Nieuwe/andere leiderschapscompetenties worden gevraagd om adequaat in een veranderend speelveld te kunnen handelen.

Het Jan van Es Instituut biedt u een leiderschapstraining aan, die u in staat stelt uw eigen leiderschapscompetenties te verbeteren in deze transformatie. Deze leergang richt zich op uw persoonlijke competentieontwikkeling tegen de achtergrond van de nieuwste ontwikkelingen in de zorg. 

Opbouw van het programma
Het programma is opgebouwd uit vier blokken van twee dagen rond de vier essentiële aspecten van competenties: (1) kennis, (2) vaardigheden, (3) attitude en  (4) samenwerking. Elk blok staat onder leiding van een deskundige op het desbetreffende terrein. .

Blok 1: Kennis
Onder leiding van: Marc Bruijnzeels, Directeur Jan van Es Instituut & Associate professor bij het LUMC.
In dit blok worden de recente ontwikkelingen in de eerstelijnsgezondheidszorg geschetst. De nadruk ligt hierbij op de ‘onderstroom’ van de beweging: waar gaat de huidige gezondheidszorg naar toe? Hoe ziet de inrichting hiervan er over een aantal jaar uit? Wat is daarbij de positie van de huidige inrichting van de eerste lijn, in relatie tot haar partners in het zorgnetwerk? Welke keuzes moeten worden gemaakt als persoon, praktijk en/of organisatie?

Blok 2: Competenties van de leider
Onder leiding van: Arjen Jansen, Projectleider & coach CT Groep
In dit blok wordt ingegaan op essentiële competenties van de leider. Wat beheerst iemand reeds goed en hoe kunnen de sterkste competenties verder worden ontwikkeld?
Door middel van een voor het Jan van Es Instituut ontwikkeld feedback-instrument maken de deelnemers een zelfbeoordeling en krijgen zij door middel van een vragenlijst feedback van anderen op hun huidige functioneren.In het ontwikkelingsprogramma wordt een aantal principes gehanteerd:

 • Eenieder beschikt over een eigen palet aan sterke competenties. U hoeft niet aan een “standaard set” van competenties te voldoen om een goede leider te zijn/te worden. Uit onderzoek blijkt dat wanneer u een aantal van uw sterke competenties nader ontwikkelt, u effectiever wordt.
 • Leiderschap kan worden ontwikkeld. Maak gebruik van uw sterktes en bouw die uit. Gebruik wordt gemaakt van duidelijke feedback op uw leiderschap, die vergeleken wordt met de eigen perceptie. Diverse methoden van verbetering worden gehanteerd. Sterke punten worden uitgebouwd, het “doorschieten” in de sterke punten wordt voorkomen en tevens wordt ingegaan op de vraag hoe uw eigen team/organisatie u kan bijstaan bij wat minder ontwikkelde competenties.
 • In dit blok stelt ieder een persoonlijk ontwikkelingsplan op, op basis van de resultaten van de feedback-meting. In dit plan wordt concreet gemaakt hoe het competentieprofiel versterkt kan worden. Vervolgens wordt daarmee geoefend.

Blok 3: Attitude
Onder leiding van: Dite Husselman, Strategisch adviseur Governance en bestuurlijke vraagstukken in eerstelijns gezondheidszorg, aangesloten bij het Jan van Es Instituut
Normatieve vragen en morele uitdagingen spelen een steeds grotere rol in professionele organisaties en bij het praktische handelen van professionals. De professionele waarden zijn daarbij leidend. Tegelijkertijd staat dit normatief professionalisme op gespannen voet met de juridisch-bestuurlijke inrichting van governance, zoals deze door de regulerende organen wordt vereist. Als professioneel leider of organisatiebestuurder wordt u geconfronteerd met uw eigen attitude ten aanzien van dit spanningsveld. Hoe gaat u daar mee om? Op welke wijze neemt u de achterban van professionals mee en voldoet u ook aan de wensen van de toezichthouders? Dit heeft zowel consequenties voor uw eigen functioneren, als voor de inrichting van de totale organisatie. In dit blok worden handvatten aangereikt voor zowel het eigen handelen, als voor het handelen van de organisatie.

Blok 4: Samenwerking
Onder leiding van: informatie volgt z.s.m.
Het veranderende zorglandschap vraagt om een overkoepelende samenwerking van domeinen. Partijen zoeken deze samenwerking op in netwerkstructuren en samenwerkingsprojecten. Deze domein-overstijgende samenwerking brengt nogal wat uitdagingen met zich mee. De ontwikkeling van individuele organisaties tot integrale zorgnetwerken vereist samenwerking en leiderschap. In de praktijk lijken echter perspectieven, doelstellingen en belangen van deelnemers niet altijd overeen te komen. Dit komt bijvoorbeeld voort uit ‘eigen taal’ en cultuur van de verschillende domeinen. Een (te) hoge werkdruk kan daarnaast een belemmerende factor zijn bij het opzoeken van deze samenwerking.

Doelgroep:
Bestuurders en toekomstige bestuurders (waaronder managers en medische professionals) van eerstelijns organisaties die zich door middel van een persoonlijk ontwikkelingstraject, willen ontwikkelen op het gebied van effectief leiderschap. U bent werkzaam in zorggroepen, gezondheidscentra, huisartsenposten, branche- of koepelorganisaties in de eerstelijns zorg.

Data: De leiderschapsleergang bestaat uit vier bijeenkomsten van twee dagen. De training wordt gegeven op een inspirerende locatie in het midden van Nederland, waar u tevens blijft overnachten.

 1. donderdag 9 en vrijdag 10 november 2017
 2. donderdag 18 en vrijdag 19 januari 2018
 3. donderdag 15 en vrijdag 16 maart 2018
 4. donderdag 24 en vrijdag 25 mei 2018

De bijeenkomsten starten op de donderdagen om 12.00 uur met een lunch en eindigen op de vrijdagen om 15.00 uur

Locatie: De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in Hotel Ernst Sillem Hoeve in Laage Vuursche.

Prijs: Kosten voor deelname aan de training bedragen EUR 4.950.- (BTW-vrijgesteld) per persoon, dit is inclusief studiemateriaal, deelnamecertificaat, alle catering en de vier hotelovernachtingen.

Waarom deze leergang?:

 • Kennis gebaseerd op eigen wetenschappelijk onderzoek door het Jan van Es Instituut & partners; overdracht vanuit eerste hand
 • Unieke combinatie van persoonlijke competentie-ontwikkeling & nieuwe ontwikkelingen in de eerstelijns gezondheidszorg.
 • Compact programma, dat u direct toepasbare informatie en instrumenten biedt

Meer weten? Neem dan contact op met het cursussecretariaat: info@jvei.nl of 06-16610301

Top
Het Jan van Es Instituut wordt financieel ondersteund door het Investeringsprogramma Flevoland Almere