Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte

Goed bestuur in de eerste lijn

Datum

Diverse data in 2017

Locatie

Jan van Es Instituut, Almere

Kosten

€395,-

WORKSHOP

GOED BESTUUR IN DE EERSTE LIJN

 VOOR MANAGERS EN COÖRDINATOREN

VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK

PROGRAMMA

Er is een omslag gaande. Steeds meer organisaties in de eerste lijn zoeken samenwerking in de regio. Wat zijn in deze nieuwe werkelijkheid de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de diverse partijen? Dit vereist een heel andere manier van kijken naar de organisatie. Goed bestuur (governance) beperkt zich ook in de eerste lijn niet tot de bestuurskamer, maar wordt een onderwerp voor de hele organisatie. Het grote knelpunt is vaak het verschil in kennisniveau van de diverse organisatielagen.

Als manager/ coördinator komt u voor nieuwe vraagstukken te staan. U moet bijvoorbeeld richting de zorgverzekeraar kunnen aantonen dat u de interne zaken netjes op orde hebt. U moet op de hoogte zijn van de Zorgbrede Governance Code 2017. Speciaal voor managers en coördinatoren wordt nu de workshop ‘goed bestuur in de eerste lijn’ aangeboden.

Tijdens deze 1-daagse workshop maken we de vertaalslag van theoretische facetten van ‘goed bestuur’ naar de praktijk. Daarbij krijgt u antwoord op juridische vragen (hoe geven we de samenwerking vorm?) en ook op vragen over gedeelde waarden (komen onze waarden wel overeen met die van de zorgverzekeraar?). Succesvol samenwerken vraagt om wederzijds vertrouwen – de basis voor ‘goed bestuur’.

Aan de hand van een helder model geven we u inzicht in alle theoretische facetten van ‘goed bestuur’. Vervolgens maken we samen de vertaalslag naar de praktijk. Kijkt u hier voor het uitgebreide programma van de volgende workshop.

U leert in één dag:

  • Alles over de Zorgbrede Governance Code 2017
  • Wat ‘goed bestuur’(governance) inhoudt
  • Wat de meerwaarde is van toezichthouders
  • Hoe u samenwerking met andere organisaties en netwerken de juiste juridische vorm geeft
  • Hoe u bijdraagt aan wederzijds vertrouwen
  • Hoe u de contacten met de patiënten onderhoudt

Dite Husselman (Husselman Advies) heeft bij diverse organisaties ruime ervaring opgedaan in governance en bestuurlijke vraagstukken, zij zal u deze dag bij het Jan van Es Instituut begeleiden.

Doelgroep: De workshop is geschikt voor managers en coördinatoren  van zorggroepen, huisartsenposten, gezondheidscentra en grotere (samenwerkende) huisartsenpraktijken, die kritisch naar hun eigen organisatie durven te kijken en de vertaalslag willen maken van theorie naar praktijk.

Kosten: €395 per deelnemer, inclusief lunch.

Accreditatie: De workshop is door de KNMG geaccrediteerd met 5 punten. Het Jan van Es Instituut is geaccrediteerd door het CRKBO. Daardoor is de scholing vrij van btw.

Goed bestuur in de eerste lijn zal op de volgende data gegeven worden:

  • Donderdag 6 juli 2017
  • Maandag 25 september 2017
  • Donderdag 7 december 2017

Op het aanmeldformulier kunt u aangeven op welke dag u de workshop wenst te volgen. Aan deze workshop kunnen maximaal 15 personen deelnemen. Toewijzing geschiedt op volgorde van binnenkomst.

Heeft u behoefte aan meer informatie? Neemt u dan contact op met ons secretariaat via 036-76 70 360 of info@jvei.nl.

Top
Het Jan van Es Instituut wordt financieel ondersteund door het Investeringsprogramma Flevoland Almere