Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Blijf op de hoogte

INCOMPANY: Effectief besturen voor geïntegreerde eerstelijnsorganisaties

Datum

gedurende het hele jaar

Locatie

Op locatie bij de zorgorganisatie bij voorkeur

Kosten

voor 5 dagdelen max. 15 deelnemers: € 9.950,- (maatwerk mogelijk)

Voor wie? Bestuurders

 

INCOMPANY: Effectief besturen voor geïntegreerde eerstelijnsorganisaties

Aanleiding en doel

Strategische advisering op maat voor uw organisatie. Hoe kunt u effectiever besturen?

Opzet en werkwijze

Met deze opleiding is het mogelijk ‘maatwerk op locatie’ te leveren.

De werkwijze is als volgt:

– Indienen verzoek bij het Jan van Es Instituut via info@jvei.nl

– Nadere bepaling van de outline van de scholingsvraag, in overleg met het bestuur/management van de organisatie

– Inventarisatie individuele leervragen, schriftelijk vooraf; de resultaten daarvan worden benut bij het verder invullen van de programma-onderdelen

– Werken met deskundige externe sprekers, discussie en werkopdrachten

– De bijeenkomsten vinden plaats met een tussenperiode van ca. 1 maand; per keer zullen 1 à 2 thema’s worden behandeld.

De bijeenkomsten worden als volgt inhoudelijk ingericht:

– Bespreking leervragen, te behalen leerdoelstellingen en als inhoudelijk thema ‘brede kader actuele ontwikkelingen eerstelijnszorg en de rol van zorgbestuurders’. Organisatie- en sturingsvormen, afstemming taken en rollen bestuur/ management/ professionals, good governance.

– Financieel bestuur, functionele bekostiging, zorginkoop, subsitutie, nieuwe ontwikkelingen. Beleidsregels, NZa, AWBZ, Wmo, zorgverzekeringswet en overige wettelijke regelingen.

– Juridische aspecten van bestuur, juridische aansprakelijkheid ketenzorg, door Populatiegerichte zorgverlening en relatie met lokale/regionale stakeholders.

– Visie en strategisch beleid (ontwikkelen, uitvoeren, evalueren), “pdca” toepassen in bestuurlijke cyclus, ‘open space bijeenkomst’ en toewerken naar opdracht voor een meerjarenplan.

– Bespreking opdrachten die in voorgaande periode zijn uitgevoerd, opzetten meerjarenplan.

Meer weten? Neem dan contact op met het cursussecretariaat: info@jvei.nl of 036 – 7670360.

Top
Het Jan van Es Instituut wordt financieel ondersteund door het Investeringsprogramma Flevoland Almere