Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte

Partners

De Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn is de brancheorganisatie voor organisaties in de eerstelijnszorg.

Leden van de LVG zijn:
• Samenwerkingsverbanden in de eerste lijn
• Koepels van samenwerkingsverbanden
• Regionale ondersteuningsstructuren voor de eerste lijn
• Zorggroepen
• Facilitaire organisaties

Klik hier voor de website van de LVG.

 

Nivel

Het NIVEL is het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Er vindt toegepast beleidsonderzoek plaats voor beleidsmakers in de gezondheidszorg. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op projectbasis. Onderzoeksgegevens worden gebruikt door een groot aantal partijen, afkomstig uit de overheid en (koepels van) zorgverzekeraars, beroepsgroepen, zorginstellingen en patiënten- en consumentenorganisaties.

Klik hier voor de website van het Nivel.

 

Julius centrum

Het Julius Centrum voor Algemene Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg is een van de twaalf divisies van het Universiteit medisch centrum Utrecht(UMC Utrecht).
Het centrum levert een bijdrage aan kennis over gezondheidswetenschappen en eerstelijnszorg door vernieuwend onderzoek op vier ziektegerelateerde thema’s en methodologisch onderzoek, door een hoge kwaliteit van lesgeven aan (bio)medische studenten, onderzoekers, clinici en andere professionals in de gezondheidszorg.

Klik hier voor de website van het Juliuscentrum.

 

European Forum for Primary Care (EFPC)

Het EFPC werd door een groep activisten uit verschillende landen geïnitieerd in het begin van 2005. Het doel van het Forum is om de gezondheid van de Europese populatie te verbeteren door een sterke eerste lijn te promoten. Dit wordt gedaan door op te komen voor de eerste lijn, door data te genereren en bewijs over eerstelijnszorg te verspreiden. Het forum wil haar leden aantal uitbreiden en daarmee de leidende partij voor de eerste lijn worden van Europa.

klik hier voor de website van het EFPC.

 

Zorggroep Almere

Om de zorg- en dienstverlening naadloos op elkaar te laten aansluiten werkt Zorggroep Almere vanuit een integrale, samenhangende en regionale zorgorganisatie, waarbinnen ruimte is voor de eigen professionaliteit van de medewerker.

In één zin samengevat: De juiste zorg op de juiste plaats.

Klik hier voor de website van de zorggroep Almere.

 

De Eerstelijns

De Eerstelijns is het vakmagazine voor samenwerkende eerstelijnszorgverleners.

De Eerstelijns brengt het nieuws, innovaties en achtergrondartikelen voor eerstelijns zorgaanbieders. De Eerstelijns heeft structurele samenwerkingsrelaties met de LVG. Daarnaast kent de De Eerstelijns partners. Dit zijn toonaangevende partijen die op de een van andere manier de versterking van de eerstelijnszorg ondersteunen. De Eerstelijns bereikt de decisionmakers in de eerstelijnszorg, zoals directeuren, managers, kaderhuisartsen. De Eerstelijns verschijnt als vakmagazine 10 x per jaar. De Eerstelijns is onafhankelijk. Op 5 mei 2010 is de website van De Eerstelijns geactiveerd.

Klik hier voor de website van De Eerstelijns.

 

Sinfore:

Sinfore werkt samen met het Jan van Es Instituut aan de Wijkscan waarin voor de zorg de landelijk gepubliceerde kentallen voor ziektebeelden gecombineerd zijn met lokale demografische en inkomensgegevens. Deze combinatie resulteert in de normatieve, statistisch te verwachten, zorgvraag. Dit is voor verleden, heden en toekomst zichtbaar op diverse geografische schaalniveaus: regio, gemeente, 4 positie postcodegebieden, wijken, buurten en op pandniveau (6 positie postcodegebieden).

Klik hier om de wijkscan te bekijken.

Top
Het Jan van Es Instituut wordt financieel ondersteund door het Investeringsprogramma Flevoland Almere