Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Blijf op de hoogte

STEK

STEK staat voor Staat van de Eerstelijns Kentallen. Binnen dit model worden voor parameters en indicatoren van verschillende domeinen specificaties ontwikkeld waaraan de informatie moet voldoen. Deze specificaties geven vervolgens de praktijken de mogelijkheid om op de juiste wijze de informatie te genereren, interpreteren en te kunnen vergelijken met elkaar. Het model bestaat in ieder geval uit vier domeinen:

  • Vraag en aanbod van zorg in de praktijk of wijk;
  • Kwaliteit van zorg in de praktijk;
  • Kosten van zorg van de praktijk;
  • Bedrijfseconomische informatie van de praktijk.

Hoe en waarom
De verwachting is dat de eerste lijn (huisartsen, farmaceuten, paramedici, etc.) de komende jaren steeds bedrijfsmatiger zal gaan werken, enerzijds voor het optimaliseren van het eigen bedrijfsresultaat, anderzijds voor de beheersing van de totale zorgkosten. Deze totale zorgkosten betreffen dan niet alleen de eerste lijn zelf, maar ook de tweede lijn en AWBZ instellingen, preventie en thuiszorg. Voor deze bedrijfsvoering is informatie nodig over de eigen prestaties in relatie tot de peergroup. Deze kentallen betreffen meer dan gemiddelden: immers om de eigen prestaties te verbeteren is vergelijking met organisaties noodzakelijk in vergelijkbare omstandigheden: qua cliënten en zorgvraag en qua organisatie.

Producten

  1. Benchmarkrapporten in de vorm van standaardrapportages;
  2. Internetapplicaties waarmee gezondheidscentra en praktijken de doelmatigheid van de organisatie kunnen vergroten en daarmee hun marktpositie kunnen versterken;
  3. Cursussen voor beleidsmedewerkers en onderzoekers in de gezondheidscentra en grotere praktijken om te zorgen dat ze in de toekomst zelf met de informatie eigen analyses kunnen maken.

Voor meer informatie neem contact op met Auke Vlonk, a.vlonk@jvei.nl

Top
Het Jan van Es Instituut wordt financieel ondersteund door het Investeringsprogramma Flevoland Almere