Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Blijf op de hoogte

Waarom een Leiderschapsleergang bij het Jan van Es Instituut volgen?

Waarom een Leiderschapsleergang bij het Jan van Es Instituut volgen?

De nadruk in deze vraag ligt op het Jan van Es instituut. Als gevolg van de behoefte aan leiderschap in een complexe en aan verandering onderhevige maatschappij bieden opleidingsinstituten en branches in de volle breedte een scala aan masterclasses, leergangen en congressen over leiderschap met de meest fraaie toevoegingen aan.

Dus waarom bij het Jan van Es instituut (JvEI)?

Sinds jaar en dag hanteert JvEI het adagium “Kennis vergaren, kennis verrijken en kennis verspreiden”. In de leergang ‘Leiderschap in een veranderende eerstelijns gezondheidszorg’ wordt dit adagium in al zijn facetten toegepast.

JvEi heeft een naam opgebouwd in het kennis vergaren. Promovendi over tal van onderwerpen getuigen hiervan. In het geval van leiderschap hebben deze brede internationale kennisstromen geresulteerd in een omarmen van het transformatief leiderschap dat wonderbaarlijk goed aansluit bij eerstelijns- en huisartsenorganisaties.
Het gedrag van een transformatief leider kent vier factoren. In de eerste plaats stelt deze zich op als rolmodel met hoge morele en ethische normen. Ten tweede stelt de leider hoge eisen, maar ondersteunt en motiveert zijn omgeving in het waarmaken van deze ambities. Dit zijn de organisaties waar je de energie kan voelen! Binnen die omgeving is er ruimte voor creativiteit , eigen gedachten en inbreng van de achterbannen. Dat is de derde factor. Tenslotte fungeert een transformatief leider als coach en gaat daarbij uit van een individuele aanpak per medewerker.
Deze factoren worden door klassiek-professionele beroepsgroepen waartoe o.a. huisartsen behoren (h)erkend. De onderlinge verhoudingen binnen zo’n beroepsgroep werken op een vergelijkbare manier.

Het verrijken van kennis is terug te zien in het didactische concept van de leergang. De aangeboden leerstof is niet zomaar een opsomming van wetenswaardigheden van (gast)docenten die inwisselbaar zouden zijn. Naar ons idee is het ontwikkelen van kritisch vermogen een basiscompetentie voor een leider. Er is altijd meer dan één waarheid. Vanuit die gedachte wordt de deelnemer bij ieder onderwerp geconfronteerd met meerdere invalshoeken of perspectieven.  Sommige deelnemers raken hier – tijdelijk – van in verwarring. Meerdere benaderingen vragen nl om het ontwikkelen van een eigen denkvermogen om uiteindelijk als onafhankelijke denker te kunnen opereren.

De leergang is een schoolvoorbeeld van het kennis verspreiden. In een relatief kleine groep wordt actief gewerkt aan een open cultuur en een veilige omgeving. Daarnaast wordt de theoretisch context steeds weer gekoppeld aan een realistische werkelijkheid. De begeleidend docent, gepokt en gemazzeld in het werkveld, bewaakt de rode draad, geeft de verbanden aan en kent tal van praktische situaties als landingsplaats voor de theorie.
Ook daar valt van te leren. Deze wendbaarheid in denken wordt namelijk ook van leiders verwacht. Met verschillende interactieve werkvormen wordt hier aan gewerkt.
Immers, leiderschap in de eerste lijn vraagt ook in een veranderende omgeving om ‘benen in de klei’ en niet om de bekende ‘ivoren toren’.

Daarom dus een leergang leiderschap bij het Jan van Es!

Volgende leergang Leiderschap start 13 september

https://wetenschap.infonu.nl/onderzoek/103054-de-twee-belangrijkste-leiderschapsstijlen-vergeleken.html

Top
Het Jan van Es Instituut wordt financieel ondersteund door het Investeringsprogramma Flevoland Almere