Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Blijf op de hoogte

Radicaal andere huisartsenzorg voorkomt stijging zorgpremie

Prinsjesdag heeft ons zoals verwacht overspoeld met vele nieuwe beleidsplannen in de gezondheidszorg: 2,1 miljard extra voor de ouderenzorg, 3.000 extra wijkverpleegkundigen, meer GGZ, kleinere huisartspraktijken. Meer zorg kost meer geld. Met als onontkoombaar gevolg wederom een stijging van de zorgpremie. De noodzakelijke overheveling van zorg van ziekenhuizen naar het efficiëntere eerstelijnssegment (huisartsen, wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker) lukt onvoldoende. Het moet en kan anders!

Marc Bruijnzeels, directeur van het Jan van Es Instituut, presenteert op 25 september 2017 op het internationale congres van het European Forum of Primary Care in Porto een revolutionair nieuwe aanpak voor de stijging van de zorgkosten.
De kern van deze aanpak is de toepassing van de principes van Population Health Management (PHM) in de huisartspraktijk. Nieuw is dat de huisarts gebruik maakt van de voorhanden zijnde patiënten-informatie, met als doel de risico’s op toekomstig zorggebruik (ziekenhuis, medicatie, spoedeisende hulp, verpleeghuiszorg, zorgcoördinatie) gefundeerd te voorspellen. Op basis van deze risico’s kan de huisarts proactief en preventief op het toekomstige zorggebruik inspelen. Op deze wijze verkrijgt een aangewezen groep patiënten eerder zorghulp, omdat potentiële crisissituaties in de thuissituatie eerder worden gesignaleerd. Hetzelfde geldt voor de kans op opnames of medicatiegebruik bij patiënten met chronische aandoeningen. Met gerichte en tijdige inzet van bijvoorbeeld verpleegkundigen, de specialist ouderengeneeskunde – of juist in combinatie met het sociale wijkteam of gespecialiseerd maatschappelijk werk – kan in een (veel) eerder stadium erger worden voorkomen.

Deze PHM-aanpak met bestaande patiënten-data wordt inmiddels in diverse landen met veel succes toegepast. Door gericht op risico’s in te zetten op hele populaties, ziet men zelfs enerzijds de zorgkosten dalen, terwijl anderzijds ook nog de kwaliteit van de zorg verbetert. Noodzakelijke voorwaarde daarbij is dat de huisarts financieel wordt gestimuleerd vanuit overheidsbeleid. Als voorbeeld kan worden genoemd enige zogenaamde Accountable Care Organisaties in de Verenigde Staten (waaronder Intermountain en CareOregon) en het Gesundes Kinzigtal in Duitsland.

Voor Nederland is de eerste succesvolle toepassing van PHM een feit. Dit betekent hoe dan ook een doorbraak in de ondersteuning van de huisartsenzorg, die populatiegerichte zorg mogelijk maakt. De organisatie van de huisartsenzorg zal zich steeds meer op deze proactieve populatiegerichte aanpak richten. Deze vooruitstrevende vorm van huisartsenzorg maakt gebruik van efficiënt informatiemanagement. Dure specialistische zorg kan daarmee worden uitgesteld tot deze zorg daadwerkelijk nodig is.

Kijk voor meer informatie over PHM-aanpak met bestaande patiënten-data op:
https://www.jvei.nl/scholing/risicostratificatie-in-one-day/

Top
Het Jan van Es Instituut wordt financieel ondersteund door het Investeringsprogramma Flevoland Almere