Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Blijf op de hoogte

Meer wijkverpleegkundigen en specialisten nodig?

Meer wijkverpleegkundigen en specialisten nodig? De eerste lijn dijt uit. Noodzaak voor een goede onderbouwing met huisartsendata is onontbeerlijk.

Deze week werden we weer geconfronteerd door landelijke media die allerlei verwachte tekorten aan personeel in de gezondheidszorg breed uitmeten. Uiteraard hebben we straks veel praktijkondersteuners in de huisartspraktijk, een leger aan wijkverpleegkundigen alsmede uitdijende sociale wijkteams. Bij specialisten staat substitutie en werken in de eerste lijn inmiddels ook op de agenda. De behoefte in de populatie verschuift naar meer maatwerk en gecoördineerde individuele ondersteuning in de thuissituatie. Waarbij aangetekend dat de verhouding tussen het actieve en inactieve deel van de beroepsbevolking dusdanig verschuift dat we met minder mensen meer zorgvraag zullen moeten verwerken. De capaciteitsplannen zijn vooralsnog gebaseerd op ouderwetse normen, waarvan we weten dat die onvoldoende rekening houden met de veranderende vraag en aanbodontwikkelingen.

Vanuit het Jan van Es zijn al enige tijd bezig met dit vraagstuk: hoe krijgen we meer inzicht in de ontwikkelingen van de zorgvraag op populatieniveau, waarbij we de huisartsvoorziening (en de informatie die daar is opgeslagen) als uitgangspunt nemen.Het kijken in de praktijk naar de huisartspopulatie en door een adequate risicostratificatie op de hele populatie of doelgroepen uit te voeren, ontstaat een krachtig beeld over onder andere de volgende zaken:Vanuit het Jan van Es zijn al enige tijd bezig met dit vraagstuk: hoe krijgen we meer inzicht in de ontwikkelingen van de zorgvraag op populatieniveau, waarbij we de huisartsvoorziening (en de informatie die daar is opgeslagen) als uitgangspunt nemen. Het kijken in de praktijk naar de huisartspopulatie en door een adequate risicostratificatie op de hele populatie of doelgroepen uit te voeren, ontstaat een krachtig beeld over onder andere de volgende zaken:-

  • Welke patiëntgroepen veroorzaken veel werkdruk?
  • Welke patiëntgroepen vragen veel zorgcoördinatie?
  • Welke patiënten hebben een hoog risico op volgend jaar opgenomen te worden in de tweede lijn?

Door het juist uitvoeren van risicostratificatie op de huisartspopulatie (al dan niet aangevuld met verzekeraars- en tweedelijnsdata) ontstaan vele mogelijkheden om bovenstaande vragen (en vele anderen) voor de huisartspopulatie (of populaties uit meerdere huisartspraktijken samen), waarna in de huisartspraktijk tot op het individuele niveau de risico’s duidelijk worden. Binnen de praktijk weet men dan welke mensen het met naam en adres betreft die dergelijke risico’s hebben.

Deze aanpak heet in de wetenschappelijke literatuur: case finding for risk stratification. “which is a systematic process to identify sectors of the population that may benefit from additional clinical intervention, as directed by a lead clinician such as the patient’s GP.”

Er zijn nog enkele plekken voor de WORKSHOP RISICOSTRATIFICATIE: ‘GRIP OP DE WERKDRUK IN DE PRAKTIJK’. MELD U NU AAN  (vol = vol)

Top
Het Jan van Es Instituut wordt financieel ondersteund door het Investeringsprogramma Flevoland Almere