Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte

Geslaagde eerste “spiegelbijeenkomst” Verloskundig Samenwerkingsverband

Zorgverleners van een VSV zijn 1 januari van dit jaar gestart met een pilot waarin een aantal adviezen van het Stuurgroep rapport “Een goed Begin” worden geïmplementeerd. De pilot wordt geëvalueerd op basis van ervaringen van cliënten en zorgverleners, perinatale uitkomsten en kosten. Deze evaluatie kan pas goed uitgevoerd worden als de veranderde werkwijze ook daadwerkelijk is doorgevoerd. Daarom wordt de implementatie ervan de eerste maanden gemonitord aan de hand van door het VSV vooraf geformuleerde indicatoren.

Vragen die hierbij gesteld worden zijn bijvoorbeeld: worden de gemaakte afspraken inderdaad opgevolgd? Welke knelpunten worden geïdentificeerd? Hoe kunnen deze het beste opgelost worden? De gegevens van de monitor worden tijdens zogenaamde “spiegelbijeenkomsten” aan de zorgverleners gepresenteerd. Op basis van de resultaten en ervaringen kunnen zo nodig nieuwe afspraken gemaakt worden.

Vorige week is de eerste “spiegelbijeenkomst” geweest. Tijdens de bijeenkomst werd zichtbaar hoe lastig het is om een voorgenomen werkwijze ook daadwerkelijk uit te voeren. Afspraken op papier werken in de praktijk vaak nét iets anders of blijken tóch niet zo duidelijk voor iedereen. Ook het proces in de tijd was goed te volgen door de monitoring: de tweede maand van de pilot verliep al heel anders dan de eerste. Deelnemers aan de bijeenkomst waren enthousiast over de gebruikte methodiek.

De verwachting is dat het de implementatie bespoedigt, zodat de kans op een goede evaluatie zo groot mogelijk is. En dat vinden de VSV leden belangrijk: op basis van de uitkomsten zullen ze besluiten of er voldoende basis is om de vernieuwde werkwijze daadwerkelijk in te voeren. Meer informatie? Neem contact op met Inge Boesveld 036- 76 70 360 of i.boesveld@jvei.nl

Top
Het Jan van Es Instituut wordt financieel ondersteund door het Investeringsprogramma Flevoland Almere