Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Blijf op de hoogte

Governance; wat is de juiste koers?

Het onversneden geloof in de neoliberale marktwerking is min of meer verlaten. De politieke reflex – een voorstel voor een stelselhervorming – is een bekende reactie. Maar gaat dat nu echt helpen bij het verbinden van de systeemwereld en leefwereld?

Intussen is het maatschappelijk vraagstuk nog hetzelfde: “Hoe houden we de zorg betaalbaar zonder in te boeten op kwaliteit en toegankelijkheid?“.

De eerstelijnsgezondheidszorg en haar organisaties zouden door substitutie van zorg hier een bijdrage aan moeten en kunnen leveren. Om deze maatschappelijke uitdaging adequaat op te pakken, is samenwerking, organisatie- en bestuurskracht van eerstelijnsorganisaties noodzakelijk. Het sjabloon voor organisatie en bestuur is echter nog stevig verankerd in het paradigma van systemen, meten=weten, outputsturing, control en toezicht. Terwijl geïnstitutionaliseerde zorgorganisaties de omslag proberen te maken naar een open cultuur, meer vertrouwen en waarden gedreven bestuur en toezicht, oriënteren eerstelijnsorganisaties zich op hun positie in de veranderende wereld. Als relatief kleine, regionaal gewortelde netwerkorganisaties met bestuurlijk betrokken huisartsen hebben ze sterke troeven in handen. De wendbaarheid van deze organisaties is groot en een koerswijziging kan snel ingezet. Maar wat is die juiste koers?

In de eerste plaats moet de valkuil van het – nog immer overheersende – bestuurssjabloon vermeden worden. Ten tweede is het zaak om de kern van governance: het borgen van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg, centraal te stellen. In de derde plaats is het de kunst om de sterk ontwikkelde ethische beroepswaarden van medische professionals te transformeren tot collectieve organisatiewaarden. Ten vierde zijn vernieuwende vormen van patiëntenparticipatie noodzakelijk.

Geen eenvoudige opdracht voor toezichthouders, bestuur en medische zorgverleners van eerstelijnsorganisaties. Dit vraagt om een visie op governance, durf en reflectief vermogen.

Als kennisinstituut agendeert het Jan van Es Instituut het thema governance nadrukkelijk. Vanuit een wetenschappelijke basis en de ervaringen met geïntegreerde eerstelijnszorg, regionale samenwerkingsverbanden en de kennis van Triple Aim, erkent het JvEI de noodzaak om, samen met het veld, een nieuw perspectief op governance te ontwikkelen: een perspectief gericht op de eerste lijn.

Om het juiste perspectief te vinden is een breed debat in en met het veld noodzakelijk. In de komende tijd zullen we hier vorm aan geven, onder andere tijdens de Bestuursdagen (6 en 7 april) en op de Governance in one day sessies. Daarnaast is het vanaf september mogelijk om uw organisatie te laten doorlichten op uw governance performance. Wilt u hierover op de hoogte gehouden worden? Stuurt u dan een kort bericht naar info@jvei.nl.

Top
Het Jan van Es Instituut wordt financieel ondersteund door het Investeringsprogramma Flevoland Almere