Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Blijf op de hoogte

Aandachtsvelden

Organisatie en management van het zorgproces

 • Hoe kan het beste vorm worden gegeven aan de (multidisciplinaire) samenwerking en coördinatie binnen de eerste lijn en in de ketenzorg?
 • Welke organisatievormen en werkwijzen leiden tot een betere en meer doelmatige zorg aan de patiënt?
 • Leiden verschillen in management, sturing en samenwerking tot andere uitkomsten?
 • Wat zijn de effecten van taakdelegatie en functiedifferentiatie?

Samenhang en inrichting op lokaal niveau

 • Wat is de meest effectieve vorm van samenwerking van de eerste lijn met welzijnswerk, ouderenzorg, jeugdzorg, mantelzorg en woningbouwcorporaties?
 • Op welke wijze kan het beste worden ingespeeld op populatiegerelateerde problematiek?
 • Hoe kunnen de verschillende besturingssystemen op lokaal niveau op elkaar worden afgestemd? Denk aan: eerste lijn via ZVW, verpleging en verzorging via AWBZ, zorg en welzijn via Wmo, Centra voor Jeugd en Gezin, preventie en ouderenbeleid via Wpg.
 • Wat zijn de beste strategieën voor gemeenten en zorgverzekeraars?

Randvoorwaarden en Instrumenten ten behoeve van de geïntegreerde eerste lijn

 • Wat zijn optimale randvoorwaarden en instrumenten om samenwerkende zorgverleners en organisaties te ondersteunen bij implementatie? Denk aan: bekostiging, informatievoorziening, ondersteuning, leiderschap, modellen voor samenwerking, inrichting en management.
 • Wat zijn effecten van financiële prikkels op de uitkomsten van samenwerking en wijkgerichte zorg?
 • Welke kwaliteits- en informatiesystemen kunnen een bijdrage leveren aan het realiseren van (meer) geïntegreerde zorg?
Top
Het Jan van Es Instituut wordt financieel ondersteund door het Investeringsprogramma Flevoland Almere