Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte

Leergang ‘Toekomstgericht organiseren in de eerste lijn’, start 13 september 2017

Het doel van deze leergang is om de ervaringen en inzichten vanuit de ketenzorgorganisaties, gezondheidscentra en wijksamenwerkingsverbanden in het realiseren van deze maatschappelijke opgaven te vertalen naar de mogelijkheden die de O&I bekostiging biedt. Zowel voor de bestaande organisaties in de wijk (gezondheidscentra en wijksamenwerkingsverbanden) als voor de kleinere samenwerkingsverbanden die tot nu toe buiten beeld zijn gebleven, zoals samenwerkingsverbanden van huisartsen in kleinere gemeenten.

Aan de hand van praktische (en bewezen) voorbeelden van de afgelopen jaren en de achterliggende theorieën biedt deze leergang praktische tips over het optimaal organiseren van de eerstelijns zorg. Vanuit de praktijk, binnen de wijk en ondersteund door de regionale organisaties.

Lees verder…

Top
Het Jan van Es Instituut wordt financieel ondersteund door het Investeringsprogramma Flevoland Almere