Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Blijf op de hoogte

Extra geld voor de versterking van huisartsenzorg: neemt daardoor de druk af?

Door:

16 juli 2018

Geen reacties

Zo vlak voor de vakantie zit ik toch met een dilemma. Zoals afgesproken in het laatste hoofdlijnenakkoord wordt er de komende tijd extra geld vrijgemaakt voor allemaal goede dingen, zoals zorg op de juiste plek, versterking infrastructuur, meer tijd voor en met de patiënt, personeelstekort en nog een aantal zaken. Ga er maar aan staan! Maar wordt hier het echte probleem mee opgelost?

De toename van zorg en ondersteuning vanuit de eerstelijn wordt met deze agenda zeker niet minder. In de vele bijeenkomsten die ik de afgelopen maanden met met name huisartsen heb gehad maken duidelijk dat niet iedereen vertrouwen heeft in een goede afloop. Het gevoel dat de laatste jaren al veel ‘over de schutting naar de eerstelijn’ is gegooid is breed aanwezig. Dit leidt zeker tot de nodige frustratie bij die zorgverleners die elke dag met de toename van werkdruk worden geconfronteerd. Niet alleen in aantallen, maar zeker ook in complexiteit. In een eerdere blog schreef ik over de ‘tranen in de ogen bij een huisarts’ over de onmacht om de juiste kwaliteit van zorg bij elkaar te organiseren voor de toename van complexe patiënten in de thuissituatie. In een recente bijeenkomst met een groep huisartsen was de kritiek op de beroepsverenigingen ook niet van de lucht. Opmerkelijk in deze bijeenkomsten is een gelijk patroon: eerst moet de druk van de ketel en dan ontstaat de ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over wat te doen staat met deze nieuwe ‘werkelijkheid’. Extra geld helpt, maar lijkt niet de oplossing. Taakdifferentiatie, kleinere normpraktijken, grootschaliger organiseren, multidisciplinair samenwerken, slimmere praktijkuren om de druk op de HAP te verminderen, inzetten ICT en dergelijke……

Mijn indruk is dat het allemaal oplossingen lijken die binnen de huidige organisatievorm en bestaande kaders efficiëntie moeten bevorderen: meer kwaliteit voor meer mensen die de huisartspraktijk bezoeken. Mijn twijfel is tweeledig:

  1. Ik twijfel of de huidige praktijk deze veelheid aan efficiëntie- en kwaliteitsverbeteringen aankan. Zowel ZOJP, ICT, taakdifferentiatie en noem maar op: in een praktijk die al overbelast is/raakt. Op zich allemaal zinnige voorstellen, maar de prioritering en samenhang (efficiëntie tussen de voorstellen) ontbreekt. Ik vrees voor diverse grootschalige programma’s die elk een heel klein stukje van het vraagstuk aanpakt. Mijns inziens is een gedegen analyse lokaal noodzakelijk om aldaar de gepaste aanpak te realiseren.
  2. Het ECHTE probleem wordt niet aangepakt, namelijk de toename van de zorgvraag (in omvang en complexiteit). Hiervoor is mijns inziens een veel krachtiger beleid nodig op het afbuigen van de zeer laag complexe zorgvraag naar het eigen netwerk, sterk geprotocolleerd werken op de laag complexe zorgvraag met behulp van ICT en inzet van de juiste deskundigheid op de juiste plek bij de complexe zorgvraag. Hiervoor is meer inzicht in de populatie en haar zorgvraag nodig.

Kortom, ik doe een oproep aan de leiders van de regio’s en eerste lijn om de extra financiële ruimte uit dit onderhandelaarsakkoord in te zetten op het beïnvloeden van de zorgvraag. Ruimte voor een lokale analyse wordt genoemd in het akkoord, maar de focus in het publieke debat verschuift naar optimalisering van de organisatie. Gelukkig heeft het akkoord een looptijd van 4 jaar, dus tijd is er en geld is er. Nu de juiste mindset en maatregelen om de druk op de praktijk af te laten nemen. Deze mindset start bij de beïnvloeding van de zorgvraag. Dat leidt op termijn tot een houdbaar systeem. Want een ieder die lang in de zorg rondloopt, weet dat de zorgvraag ongebreideld voortwoekert als we niets doen. Lokale leiders sta op en maak gebruik van de ruimte die er nu geboden wordt!

Voor meer inspiratie, zie de ervaringen met de Jan van Es leergang: Leiderschap in een veranderend eerstelijnslandschap

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Top
Het Jan van Es Instituut wordt financieel ondersteund door het Investeringsprogramma Flevoland Almere